• Tai nạn xe cộ, tàu bè                                      (Car Accident)
• Thương tích cá nhân                                     (Personal Injury)
• Luật di trú : bảo lãnh người thân qua định cư và du lịch

​                                                                              (Immigration)
• Luật hình sự, trộm cắp, say rượu lái xe    (Criminal Law)
• Xoá án tích                                                       (Expungement)
• Ticket giao Thông                                           (Traffic Ticket)

• Bất cẩn của bác sĩ với bệnh nhân              (Medical Malpractice)  

​               

                             

CHUYÊN PHU TRÁCH:

Email: Ammie@601Attorney.com

Số điện thoại: 1 (601) 288-6763

​Số fax: 1 (844) 350-8299


www.LuatSuNguoiVietnam.com

Số điện thoại: 1 (601) 288-6763   (601) Attorney


 


Địa Chỉ Mail:

Khalaf & Nguyen, PLLC

Attn: Ammie Nguyen

P.O. Box 320067 
Flowood, MS 39232

Địa chỉ văn phòng*: 500 North State Street Jackson, Mississippi  39201 
Luật Sư Ammie (Ngọc) T. Nguyêñ 

Luật sư Ammie ( Ngọc ) T. Nguyễn cộng tác với các luật sư danh tiếng để giúp cộng đồng người Việt tại Mississippi. 

Tốt nghiệp đại học luật tại Mississippi.